Yleiset tiedot

Laihian Laki Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Laihian Laki Oy:n Y-tunnus on 2636684-4 ja arvonlisäverotunniste on FI2636684-4.

Laihian Laki Oy tuottaa asiakkailleen pääasiassa laskutuksen ulkoistamis-, perintä- ja lakipalveluita.

Laihian Laki Oy:llä on varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus, jonka maantieteellisenä kattavuusalueena on Suomi.

Vakuutuksen antajan yhteystiedot:

Keskinäinen vakuutusyhtiö FENNIA (Y: 0196826-7)
00017 Fennia
Puh. 0105031, fax. 010-5035300
www.fennia.fi

Toimintaa valvovat viranomaiset

Perintätoiminta:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
PL 150
13101 Hämeenlinna
kirjaamo.etela(at)avi.fi
Puh. 0295 016 000

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat

Valvontalautakunta
PL 13
00101 Helsinki
Puh. 09-6866 1240
Info(at)valvontalautakunta.fi

Lisäksi kuluttajilla on mahdollisuus saattaa mahdolliset erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan käsiteltäviksi.

Laihian Laki Oy:n sopimusehdot löytyvät täältä

Palveluhinnasto löytyy kunkin palvelun yhteydestä. Linkit alla: